Uygun Parti Mahallî Idareler Lideri Ergun'dan Erdoğan'a davet: Belediyelerle uğraşmayın, onları engellemeye çalışmayın

Düzgün Parti Mahallî Idareler Lideri, Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun, Cumhurbaşkanı ve AKP Umumî Lideri Recep Tayyip Erdoğan‘ın Koronavirüs’e karşı kampanya başlatan CHP’li belediyeleri ‘paralel devlet’ olmaya çalışmakla suçlamasına reaksiyon gösterdi. Erdoğan’ın laflarını, “esef verici bir talihsizlik” olarak pahalandıran Ergun, “Cumhurbaşkanı’na davetimiz; belediyeleri bir kamu kurumu olarak görmesi, belediyelerle uğraşmaması, onları engellemeye çalışmamasıdır” diye seslendi.

“Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu can yakan problemlere odaklanmak tarafına, tüzel salahiyetleri ve imkânları dâhilinde tahlil üretmeye çalışan mahallî idarelere karşı nefret yüklü bir lisan kullanması hiçbir sorunu çözmemektedir. Tam bilakis Türkiye’yi içine sürükledikleri idare bunalımını daha ziyade derinleştirmektedir” diyen Ergun’un açıklaması şöyle:

Cumhurbaşkanı, 20 Nisan 2020 günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısını müteakiben yaptığı basın içtimasında; Millet İttifakı belediyelerinin Covid-19 Salgını ile savaş kapsamındaki çalışmalarından kelam ederken, ne yazık ki milletimizi derinden yaralayacak tabirler kullanmıştır.

Bir kere daha tabir etmemiz gerekirse; belediyeler, Cumhurbaşkanı’nın karalayıcı tabirlerinde zikredildiği üzere “paralel yapılanmalar” değildir; tam bilakis Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasası çerçevesinde merkezi idareyi mahalli olarak tamamlayıcı biçimde işlev gören “kamusal kurumlar”dır.

Anayasal olarak oluşturulmuş olan belediyelerin faaliyetlerini terör örgütlerinin hain aksiyonları ile özdeşleştirmek; hem anayasamıza ve kanunlarımıza, hem de büyük ve asil milletimize büyük bir saygısızlık oluşum etmektedir.

Çünkü Belediyeler; terör örgütlerinin yaptığı üzere milletimizin huzur ve güvenliğini, memleketimizin bölünmez bütünlüğünü maksat almaz.

Belediyeler; anayasanın ve kanunların öngördüğü halde ulusal iradenin demokratik bir formda tecelli etmesi ile seçilen lokal başkanlar tarafından yönetilir.

Belediyeler sadece hukukun kendilerine öngördüğü hudutlar içerisinde faaliyetlerini yürütürler. Terör örgütleri üzere hukukun hilafına iş ve hareketlere girişmezler.

Bu minvalde; Cumhurbaşkanı’nın hakaretamiz tabirlerle eleştirdiği belediyelerin bağış yekuna ve bu bağışları değişik biçimlerde kullanma salahiyeti, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. ve 59. unsurları ile 5216 Sayılı Kanun’un 18. hususunda bölge bulan kararlardan kaynaklanan yetkilerdir.

Keza muhtaçlık sahiplerine, bugünlerde olduğu üzere ekmek dağıtmaları ve değişik tıpkı yardımları yapmaları da belediyelerin hukuksal sorumlulukları arasındadır. Hasebiyle Cumhurbaşkanının bu tabirlerini; ne hukukla, siyasi etikle, ne demokratik prensiplerle, ne de vazifeye başlarken tarafsızlık yemini ettiği Anayasamızın 103. Hususu ile bağdaşmak mümkün değildir.

Böylesi bir bunalım anında, milletin birliğini temsil eden bir makamda oturması hasebiyle Cumhurbaşkanı’ndan beklenen şey, milletimizin farklı siyasi görüşlere sahip bölümlerini ve onların vazife verdiği lokal idareleri ayrıştırmak değil; sorumluluk bilinci ile birleştirmek, kucaklamak ve bu bunalıma karşı topyekûn bir savaşın meşalesini taşımaktır.

Milletimizin birliğini temsil eden aziz bir makamda bulunan ve çok geniş yetkilerle donatılmış olan Cumhurbaşkanı’nın böylesi bir felaket esnasında mevcut problemleri çözmek için toplumsal mutabakat arayışı içinde hareket etmesi gerekirken, siyasi çıkarlarına öncelik vermesi maatteessüf her mealde üzücüdür.

Topluluğumuzun çok geniş bir bölümü bu süreçte çok önemli mağduriyetlerle ve meselelerle boğuşmaktadır. Başta Covid-19 Salgını’nın getirdiği sıhhat sıkıntıları ve can kayıpları olmak üzere; yüz binlerce iş bölgesinin kapanmış olması ile işsizler ordusuna milyonlarca vatandaşımızın daha eklenmesi, bugün milletimizin en kıymetli gündemidir. Çiftçilerimizin içinde bulunduğu mali zorluklar ve tarım kolunun acilen çözülmesi gereken problemleri önünde İktidarın vurdumduymazlığı, yakın gelecekte besin bunalımı üzere bir sair felaketi bu millete yaşatabilecek önemli bir risk faktörü olarak önümüzde durmaktadır.

Bu bunalımın yalnızca Türkiye’de değil, yerkürede bile ne kadar süreceği ve ardında nasıl bir yıkım bırakacağı şimdi meçhul iken; Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu can yakan dertlere odaklanmak noktasına, hukuksal salahiyetleri ve imkânları dâhilinde tahlil üretmeye çalışan lokal idarelere karşı nefret yüklü bir lisan kullanması hiçbir sorunu çözmemektedir. Tam bilakis Türkiye’yi içine sürükledikleri idare bunalımını daha ziyade derinleştirmektedir.

Münasebetiyle Sayın Cumhurbaşkanı’na davetimiz; belediyeleri bir kamu kurumu olarak görmesi,  belediyelerle uğraşmaması, onları engellemeye çalışmamasıdır. Unutmasınlar ki, bir hadisinde sevgili Peygamberimiz “kolaylaştırın, zorlaştırmayın; müjdeleyin nefret ettirmeyin” buyurmaktadır. Milletimizin münhasıran bugünlerde Sayın Cumhurbaşkanı’ndan beklediği şey tam olarak budur.

Kamuoyuna değer ile duyurulur.