Yargıtay'dan emsal karar: TIR şoförünün yurt dışında yakalandığı domuz gribi nedeniyle ölmesi 'iş kazası' sayıldı

Yargıtay, yurt dışı seferinde domuz gribine yakalanan emekçinin vefatının ‘iş kazası’ olduğuna hükmetti. Emsal karara nazaran, iş başında salgın hastalık sebebiyle hayatını kaybeden çalışanlar için ‘iş kazası’ kararı verilecek.

Yurt dışı seferinde, salgın illete yakalanan TIR şoförü hayatını kaybetti. Toplumsal Sigortalar kurumu, vefatı iş kazası saymadı. TIR şoförünün ailesi mevzuyu yargıya taşıdı. Duruşmanın ‘Maktul, iş kazası sonucu vefat etmemiştir’ kararının akabinde devreye Yargıtay girdi. TIR şoförünün Ukrayna seferi sırasında domuz gribine yakalandığının lisana getirildiği Yargıtay kararında, personelin vefatı ‘iş kazası’ sayıldı.

Şahsi bir şirkette TIR şoförü olarak çalışan personel, 11 Aralık 2009 günü Ukrayna seferinden döndükten sonra rahatsızlandı. Yapılan tedavi sonrası TIR şoförü için ‘ “ akut üst teneffüs yolu enfeksiyonu, tanımlanmamış’ raporu verildi. Bir müddet sonra şoför, trafik kazası geçirince tekrar devlet hastanesine kaldırıldı. Tedavinin akabinde taburcu edilen şoför, Üniversite Hastanesi’ne müracaat etti. Yapılan teşhiste TIR şoförünün domuz gribi salgınına yakalandığı belirlendi.

Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından H1N1 (domuz gribi), pnömani (zatürre) ve ARDS (akut teneffüs zahmeti sendromu) tanısıyla tedavi altına alınan şoför, on gün ağır bakımda kaldıktan sonra hayatını yitirdi.

Toplumsal sigortalar kurumu, iş kazası saymadı

TIR şoförünün irtihaline ‘iş kazası’ denilmedi. Çevre Sigortalar Kurumu’nun ‘iş kazası değil’ kararına karşı İş Duruşması’nda dava açan aile, salgın illetin Ukrayna seferi sırasında bulaştığını söyledi. Duruşma, davanın reddine hükmetti. Kararı aile temyiz edince devreye Yargıtay 21. Hukuk Dairesi girdi. Yargıtay, TIR şoförü hakkında Isimli Tıp Kurumu’nca hazırlanan raporda salgın marazın yurt dışında yakalandığının vurgulandığı hatırlatıldı.

İş kazasının tanımının de yapıldığı Yargıtay kararında şu sözlere konum verildi:

“Yasada iş kazası, sigortalıyı derhal yahut sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren hadise olarak tanımlandığından, hikayenin tesirlerinin bir müddet devam ederek devir içinde artması ve buna bağlı olarak sonucun daha sonra gerçekleşmesi mümkündür. Yani,iş kazası ani bir vukuat formunda ortaya çıkıp ,buna bağlı olarak zarar, derhal gerçekleşebileceği üzere, gazdan zehirlenme hadisesinde olduğu formda tesirleri daha sonra da ortaya çıkabilir. Sonradan oluşan zarar ile hadise arasında müsait illiyet bağı bulunması koşuluyla hikaye iş kazası kabul edilmelidir. Yasanın iş kazasını sigortalıyı zarara uğratan vukuat biçiminde nitelendirmiş olması illiyet (nedensellik) bağını iş kazasının bir ögesi olarak ele almayı gerektirmiştir. Ne var ki, burada aranan “uygun illiyet (nedensellik) bağı” olup, bu da yasanın aradığı hal ve durumlardan rastgele birinde gerçekleşme olgusu ile sonucun birbiriyle örtüşmesi olarak anlaşılmalı, maddede olmadığı halde, rastgele başkaca kısıtlayıcı bir koşulun varlığı aranmamalıdır. Hülasa; anılan yasal düzenleme, toplumsal güvenlik hukuku unsurları içinde değerlendirilmeli; unsurda mahal alan rastgele bir hale tutarlılık varsa zararlandırıcı sigorta hikayesinin kaynağının personel olup olmaması ya da ortaya çıkmasındaki sair etkenlerin değerlendirilmesinde dar bir icmale gidilmemelidir.”

Yargıtay: İş kazası olarak kabul edilmesi gerektiği açıktır

TIR şoförünün Ukrayna seferi sırasında domuz gribine yakalandığının lisana getirildiği Yargıtay kararında, “Somut hadisede, TIR şoförü olan davacı murisinin 26.11.2009 tarihinde davalı patron tarafından Ukrayna’ya sefere gönderildiği,11.12.2009 tarihinde Türkiye’ye giriş yaptığı ortadadır. Isimli Tıp Kurumu raporunda, H1N1 virüsünün kuluçka mühletinin 1-4 gün arasında değiştiği, murisin 13.12.2009 tarihli hastaneye müracaatında belirttiği şikayetlerin illetin başlangıç belirtileri olduğu taktirde marazın bulaşmasının bu tarihten 1-4 gün öncesinde gerçekleşmiş olacağının bildirilmiştir. Buna nazaran davacı murisinin, patron tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle Ukrayna’ya yapılan sefer sırasında bulaştığı rapor kapsamından anlaşılan H1N1 virüsüne bağlı olarak, daha sonra meydana gelen vefatının iş kazası olarak kabul edilmesi gerektiği açıktır. O halde, davacı ve davalı Kurum vekilinin bu cihetleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve karar oy çokluğu ile bozulmuştur” denildi.

Emsal kararla birlikte; iş başında salgın sebebiyle hayatını kaybeden çalışanlar için ‘iş kazası’ kararı verilecek. (İHA)