Yerküreye istikamet veren şirketlerin CEO’ları: Iktisatta sıradanlaşma U formunda olacak

Yerküre iktisadına taraf veren şirketlerin CEO’ları Koronavirüs salgından çıkışın U biçiminde olacağını düşünüyor. Reuters’ın haberine nazaran 109 devlette gerçekleştirilen ankete 3.534 CEO katıldı. CEO’ların yüzde 60’ı, iktisatta sıradanlaşmanın kademeli olarak, U halinde gerçekleşeceği öngörüsünde bulunuyor.

Öte yandan ankete katılan CEO’ların yüzde 22’si, sıradanlaşmadan evvel iktisadın iki sefer dibe vuracağını da öngörüyor.

Konaklama ve yeme-içmede batma riski yüksek

Koronavirüs’ün en ziyade yaşamsal tehdit yarattığı bölüm konaklama ve yeme-içme. Bu kesimdeki CEO’ların yüzde 41’i, yönettikleri şirketin batma riskiyle yüz yüze olduğunu düşünüyor. Havacılık bölümündeki CEO’ların ise yüzde 30’u, batma riski görüyor.
Koronavirüs tüm yerkürede istihdamı olumsuz etkiliyor. Ankete katılan CEO’ların yüzde 25’i, çalışan sayısının yüzde 20 azalacağı öngörüsünde bulunuyor.

Kimi bölümlerdeki CEO’lan ise salgının işlerine olumlu tesirde bulunduğunu belirtiyor. Bu kollar, perakende, tarım, madencilik ve su, elektrik üzere altyapı hizmletleri.