Yeterli Parti Küme Başkanvekili Dervişoğlu: Adil yargılama hakkı tesis edilmeden infaz düzenlemesi süreksiz ve işlevsiz kalacaktır

Düzgün Parti Küme Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, infaz paketinin bataklığı kurutmayı değil sivrisinekle mücadeleyi amaçladığını belirterek, “İstediğiniz kadar yargı ıslahatı paketleri getirin; yargıyı siyasallaşmaktan kurtarmadığınız ve iktidarınıza tehdit gördüğünüz her şeyi cürüm ilan ettiğiniz sürece Türk Hukuku yamalı bohça haline gelmeye mahkumdur” dedi.

Düzgün Partili Dervişoğlu, Meclis’te, infaz paketine dair tenkitlerini ve partisinin şerhlerine dair basın içtiması düzenledi. “Türkiye’de maatteessüf, devleti, iktidarın kendisi kabul eden ucube bir başkanlık sistemiyle, siyasi rakipler de devletin hasmı ilan edilmektedir” tabirlerini kullanan Dervişoğlu, adil yargılanma hakkının tesis edilmeden, infaz düzenlemelerinin ehliyetsiz kalacağını söyledi.

“Dün FETÖ’nün elindeki yargıyla soruşturulan, düzmece deliller, adapsız dinlemelerle yargılanan, ceza alan, binlerce vatandaşımız için  “yeniden yargı” yolu açılmamıştır” sözlerini kullanan Dervişoğlu, “Evet münasebet ne? Yargının iş yükü. Adaletin bu türlü bir münasebeti olabilir mi? Maatteessüf bu sistemde oluyor” dedi.

“Kasten Yaralama” hatasının, hatuna karşı işlenmesi halinde ağırlaştırılması gerektiğini belirten Dervişoğlu, “Uyuşturucu, Bayana Karşı Şiddet, Cinsî Cürümler, Terör, Atatürk ve Türklüğe hakaret üzere al çizgimizde olan günahlarda, Kurum dışında konaklamalı çalışma imtiyazına karşı olduğumuzu deklere ettik” tabirlerini kullandı. Dervişoğlu’nun konuşması şu halde:

“Teklif, topluluğu, yargıya itimada değil; yargının keyfiyetinin mağduriyetine sevk etmektedir”

3 Nisan 2020 Cuma günü Komiteye gelen “Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adeta yeni bir yargı paketidir. Teklif; özü ve ruhu açısından bataklığı kurutmayı değil, sivrisinekle mücadeleyi amaçlamaktadır.

Uzun bir vakit evvel gündeme taşınmış olmasına karşın üzerinde yanlışsız çalışılmamış, muhtaçlığı ve beklentiyi karşılayabilecek bir kanun teklifi olma özelliği ile hazırlanmamıştır. Devleti ve Yargıyı bataklığın kenarında, elinde raketle sinek uğraşına devam etmeye zorlayan teklif; topluluğu, yargıya itimada değil, yargının keyfiyetinin mağduriyetine sevk etmektedir.

Daha evvel de tekraren lisana getirdik; İstediğiniz kadar yargı ıslahatı paketleri getirin, yargıyı siyasallaşmaktan kurtarmadığınız sürece, İstediğiniz kadar infaz indirimi yapın, topluluğu ekonomik-sosyolojik-psikolojik olarak refaha ulaştırmadığınız ve kabahatin sebeplerini ortadan kaldırmadığınız sürece, Günahı, hukukun temel unsurlarıyla değil, periyoda nazaran ve siyasi saiklerle tanımladığınız sürece, İktidarınıza tehdit gördüğünüz her şeyi hata ilan ettiğiniz sürece, Yargıda ıslahatı, yargıçta ıslahattan ayırdığınız sürece, Hakim/Savcıların kaderini ve kariyerini HSK’nın eline bıraktığınız sürece, Siyasi ikbaliniz için Anayasa’yı ve hukuku görmezden geldiğiniz sürece, Senin hükümlün-tutuklun, benim hükümlüm-tutuklum demeye devam ettiğiniz sürece, İktidara yakın olanların hatalarına, “bir kereden bir şey olmaz” dediğiniz sürece, İktidarın ismi ve tanıdığı yetkilerle Borsa oluşturanlara müsaade ettiğiniz sürece, Yargıyı, her periyot yeni bir ortağa teslim ettiğiniz sürece, Ve nihayetinde; Hukukun başına gelmiş en büyük felaket olan bu iktidar devam ettiği sürece, bu ve buna benzeri teklif ve düzenlemelerle, Türk Hukuku yamalı bohça haline gelmeye mahkumdur.

“Adil yargılama ve yargılanma hakkı tesis edilmeden infaz düzenlemeleri muvakkat ve işlevsiz kalacaktır”

Önceleri FETÖ’nün, sonra melez bir yapının, artık de siyasi ağırlığın maksadı olan yargı gücünün, Adil Yargılama Yetisi, sistematik bir halde deforme edilmektedir. Hakikaten, Adil yargılama ve adil yargılanma hakkı tam mealiyle tesis edilmeden, infaz düzenlemeleri süreksiz ve işlevsiz kalacaktır. Hayat dinamik ve değişkendir. Elbette sabit kurallarla yönetilemez. Uygulayıcıların, yani yargıçların, tahlil ve takdir hakkı bu nedenle vardır ve bu hak teminat altındadır. Ama, memleketimizde yargıçlar ve savcılar, karar alma süreçlerinde artık HSK’nın, hasebiyle, siyasi iradenin onayını almak zorunda bırakılmaktadır.

HSK’nın yargı kararları sonrasında açtığı soruşturmalar, Cumhurbaşkanı’nın verdiği demeçler, yalnızca kararı veren duruşmayla hudutlu değildir. Sair duruşmalarda bu süreci örnek almak zorunda bırakılmaktadır. Bu durum Anayasa’nın 138. Unsuruna açıkça alışılmamıştır. Ve iktidar da bu durumu alışkanlık haline getirmiştir..

“İktidar, hukuku kendisine karşı olan herkese yöneltilmiş bir silah haline getirmiştir”

Kadim Devlet geleneğimizde de, mukaddes dinimizde de, adalet vazgeçilmezdir. Türkiye’de maatteessüf, devleti, iktidarın kendisi kabul eden ucube bir başkanlık sistemiyle, siyasi rakipler de devletin hasmı ilan edilmektedir. Bu anlayış, farklı görüşlere karşı tahammülsüzlüğünü, hata isnad ederek göstermektedir.

Gazetecilerin tutuklanması, tutuklu yargılanmaları bu zihniyetin eseridir.

“Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek” üzere, “Örgüt Propagandası Yapmak” üzere hatalar, iktidarın yargıdan beklentilerinin eseridir. Hukuk, adaletin tezahürü için oluşturulmuş kurallar manzumesidir.  Gelgelelim iktidar, hukuku kendisine karşı olan herkese yöneltilmiş bir silah haline getirmiştir.

İşin daha acı olan tarafıysa; Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, ortalama eğitim ve muvaffakiyet grafiğinin üzerindeki yargı mensuplarının, bu siyasal hale nazaran süreç yapmalarıdır. Ve velev üzülerek söylüyorum, buna mecbur bırakılmalarıdır.

 “Yargıdaki FETÖ zihniyeti yine hortlatılmıştır”

Dün, FETÖ’nün kullandığı enstrümanlar ve teknikler bugün eski ortağı tarafından kullanılmaktadır. Bu tablo önünde Yeterli Pari olarak, Ne dün, ne bugün, ne de yarın, Hukuk devleti ve Hukukun üstünlüğü unsurlarından taviz vermeden uğraşımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

Yargıyı bir ur üzere sarmış olan FETÖ’nün tesirini bertaraf etmek için bir savaş verilmiştir. FETÖ’cüler dağıldı tahminen fakat, yargıdaki FETÖ zihniyeti yine hortlatılmıştır. Buna son vermek, bağımsız hakim ve savcı teminatını koşulsuz temin etmek hepimizin ortak görevidir…

Dün FETÖ’nün elindeki yargıyla soruşturulan, uydurma deliller, yöntemsiz dinlemelerle yargılanan, ceza alan, binlerce vatandaşımız için  “yeniden yargı” yolu açılmamıştır. Pekala münasebet ne? Yargının iş yükü. Adaletin bu türlü bir münasebeti olabilir mi? Maatteessüf bu tertipte oluyor. Bugün, kamuda birçok vatandaşımız, FETÖ’cü yargı sistemiyle kirletilen sicilleriyle hizmet yapmaktadır.

“İnfaz düzenlemesiyle irtihal gösterilip sıtmaya razı ediliyor”

Şunu sormak hakkımızdır: Kişilerin hürriyetini, onurunu iş yükü sebebiyle umursamayan bir tertipten, adalet çıkar mı? Yargılama yenilenmeden, vefatı gösterip sıtmaya razı edecek bir kurnazlıkla, önümüze infaz düzenlemesi getirilmektedir.

Bu infaz düzenlemesini, tarihe bu notları düşmeden kabul etmek, soruşturma ve yargılamaların ADİL bir biçimde yapıldığını, lakin infaz rejiminde aksaklıklar olduğunu kabullenmek olur. Bunu yapamayız. Bunu ne siyaset, ne de adalet anlayışımıza sığdıramayız.

İnfaz rejiminde, tutuklu ve hükümlüler kadar şikayetçilerin ve kamunun da hak ve gereksinimlerinin gözetilmesi gerekir.

“Kadına şiddetin bedelinin ağırlaştırılması talebimizi kararlılıkla lisana getirdik”

İşte bu yüzden gözlerimizin önünde hatunlarımız şiddet görürken, mağduru yalnızca eş olarak tanımlayan ceza hukukumuza, bayan kavramının müstakil olarak girmesini istedik. Hatuna şiddetin bedelinin ağırlaştırılması talebimizi sürecin her aşamasında kararlılıkla lisana getirdik.

Bu savaşımız, kamuoyu oluşturma uğraşımız, iktidar ortağının kurmayları tarafından siyasi nezaketten, ahlaktan ve bilirkişilikten uzak bir formda gölgelenmeye çalışıldı. Akıllarının yettiği tek iş var, o da yavuz hırsız mesken sahibini bastırır kafası….

Biliyoruz ki uygunluk güneşi balçıkla sıvanmaz.

İktidarın yargıyı yaz-boz tahtasına çevirdiği reformist yaklaşımıyla, DGM’ler kaldırılıp hususî yetkili duruşmalar kuruldu. Olmadı bunlar kaldırılıp, işleri ağır cezalara devredildi. Sonuç: Bakın, Başşehir Ankara’da, 40 yıl boyunca 12 tane ağır ceza varken, bugün iş yükü altında ezilen 36 adet ağır ceza duruşması var. Alın size övünülen yargı ıslahatı.

Mesela, hukuk normları gereği, Asliye Ceza Duruşması tarafından verilen tutuklama kararı Ağır Ceza Duruşmaları tarafından değerlendirilirdi. Görece az tecrübeliler Sulh Ceza, tecrübeliler Asliye Ceza, daha da tecrübeliler Ağır Ceza’da Hakimlik yapardı.

Şimdiyse, Sulh Ceza Hakimlikleriyle, tutuklama ve tahliye kararları, adeta iktidar tarafından verilir hale getirilmiştir. Sulh Ceza Yargıcının kararına itiraz öteki ekürisi olan Sulh Ceza Hakimi tarafından kıymetlendirilmektedir. Alın size yargı ıslahatı.

İnfaz Yasasını ve hesaplama modüllerini adeta şifreli hale getirerek kamuoyunun ve uygulayıcıların başını karıştırılmasının da ileride büyük haksızlıklara sebebiyet vereceğine ait ikazımızı da bu vesileyle yineliyoruz.

Yeterli Parti’nin şerhleri

Güzel Parti olarak İnfaz Yasa Teklifine şerhlerimizi düştük.

İnfaz Yargıçlarının uzmanlıkları olsun, yargılamayı yapan duruşma bölgesine geçmesinler dedik.

Mahpus Cezasının ertelenmesinde; dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, rüşvet, zimmet, irtikap üzere cürümlerde, eski hale getirme-zararı giderme kuralının konulmasını istedik. Atı alan Üsküdar’a geçtiğiyle kalmasın, faturayı da ödesin istedik.

“Kasten Yaralama Suçu” hatuna karşı işlenmesi halinde ağırlaştırılsın dedik. Üstelik mağdur yalnızca EŞ ile sınırlamasın, açıkça hatun olarak tariflensin dedik.

Uyuşturucu, Hatuna Karşı Şiddet, Cinsî Kabahatler, Terör, Atatürk ve Türklüğe hakaret üzere al çizgimizde olan kabahatlerde, Kurum dışında konaklamalı çalışma imtiyazına karşı olduğumuzu deklere ettik.

Cumhurbaşkanı tıpkı hengamda bir partinin umum lideri olduğu için, tenkit ya da hakaretin, hangi sıfata yönelik sayılacağına ait ortaya çıkan garip duruma karşı da şerhimizi koyduk.

“Yargı sistemi, iktidarın kendi bekasını korumak için kullanacağı bir araç değildir”

Aziz Milletim; Uygun Parti, iktidarın keyfiyeti yüzünden, su üzere ekmek üzere acil muhtaçlık haline gelen adalet arayışındaki milyonlarca vatandaşımız için dersine güzel çalıştı.

Meclis kümemiz, milletimizin verdiği vazife gereği, onun hak ve hukukunu en yeterli biçimde savunacak bir değişiklik için uğraş etti. Bu savaş devam edecektir…

Bilinmesini isteriz ki, adalet ve onu sağlayacak yargı sistemi, iktidarın kendi bekasını korumak için kullanacağı bir araç değildir.

Adalet ve yargı sistemi, güçlüler önünde güçsüzlere güç vermek için vardır. Haksızlık önünde hakka ve hukuka güç katmak için vardır.

Bu sistemin var olma sebebi, iktidarın ömrüne ömür katmak değil, vatandaşımızın hakkını-hukukunu korumaktır. Bu bilinçle ve sorumlulukla, yeni infaz düzenlemesiyle ilgili hizmetimizi son ana kadar sürdüreceğiz.

Adaletin sembolü olmuş milletimizin pahaları de ve inançlarımızın gereği de buna işaret eder. Bu sebeple, güçlünün değil, haklının yanında durabilecek güçte bir yargı sistemi, Türk Milleti’nin gereksinimidir, birebir devirde da hakkıdır.

Âlâ Parti’nin ihtarları da, teklife koyduğu şerhler de bu hakkın savunmasıdır.